ระบบ PSIS


 • Announcement

  การตรวจสอบนักเรียนพิการของเจ้าหน้าที่ สพป.และ สช.ในระบบ PSIS มีเหตุขัดข้อง ทำให้ไม่สามารถตรวจสอบนักเรียนพิการให้โรงเรียนได้ในขณะนี้ จึงขอให้โรงเรียนที่รับนักเรียนพิการในภาคเรียนที่ 2/2557 และประสงค์ขอรับเงินอุดหนุน นำหลักฐานประจำตัวแสดงความพิการของนักเรียนไปให้เจ้าหน้าที่ตรวจสอบ เมื่อเจ้าหน้าที่ตรวจสอบถูกต้องแล้วให้โรงเรียนทำการแก้ไขการเบิกเงินในใบสำคัญรับเงิน (อ.น.4) เพื่อใช้สำหรับการเบิกจ่ายต่อไป

  31 ต.ค. 2557 12:00:00 AM pongpeeraOPEC 
 • Official

  ชื่อวุฒิการศึกษาของครู และวิชาเอก วิชาโท ตรวจสอบที่นี่

  11 เม.ย. 2557 12:54:08 AM ping97 
 • Announcement

  วิธีการและคู่มือการใช้งานเบื้องต้นระบบ PSIS V.2 คลิ๊กที่นี่

  3 เม.ย. 2557 10:15:16 AM ping97 
Sitemap